.

Faaliyetler - 2020 Yılı

 • Üniversitemiz birimlerinde İlk Yardım Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince; İlk Yardımcı Belgesi bulunan personel görevlendirilmesi zorunludur. Belge sahibi olan personelin ilk yardımcı belgesi geçerlilik süresi Kasım ayı içerisinde yapılması planlanan İlk Yardım Eğitimi Ocak 2020 yılında kurs planlandı.
  (EK-1 için TIKLAYINIZ.)
 • İlk Yardım Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince; İlk yardımcı belgesi bulunan personel görevlendirilmesi zorunludur. Birimlerimize 6331 sayılı Kanunu 26.maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaması için belge sahibi olan personelin ilkyardımcı belgesi (geçerlilik süresinin sona erecek olması nedeniyle) yenilenmesi gerekmektedir. Eğitim ücretinin Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere, Strateji İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yazı yazıldı. (23/12/2019)
  (EK-2 için TIKLAYINIZ.)
 • İlk Yardım Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince; İlk yardımcı belgesi bulunan personel görevlendirilmesi zorunludur. Birimlerimize 6331 sayılı Kanunu 26.maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaması için belge sahibi olan personelin ilkyardımcı belgesi (geçerlilik süresinin sona erecek olması nedeniyle) yenilenmesi gerekmektedir. Eğitim ücretinin Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere, Strateji İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araş. Merkezi Müdürlüğü tarafından Yenileme İlk Yardım Eğitimi verildi. 2-3-6 Ocak 2020
  (EK-3 için TIKLAYINIZ.)
 • Üniversitemiz birimlerinde görevli Akademik ve İdari personelimizin 2016 yılı içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini tamamlamışlardır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği' nin İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başlıklı 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası' nın c bendinde "Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az 1 defa" eğitim alması gerektiği bahsedilmesi nedeniyle, İş Sağlığı Güvenliği A Sınıfı Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı Mustafa ARI görevlendirildi.15/01/2020
  (EK-4 için TIKLAYINIZ.)
 • Üniversitemiz birimlerinde görevli Akademik ve İdari personelimizin 2016 yılı içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini tamamlamışlardır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği' nin İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başlıklı 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası' nın c bendinde "Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az 1 defa" eğitim alması gerektiği bahsedilmesi nedeniyle, akademik ve idari personellerimize, İş Sağlığı Güvenliği A Sınıfı Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı Mustafa ARI tarafından ücretsiz olarak 3-4-5-6-7 Şubat 2020 tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi ve sertifikaları hazırlandı.14/01/2020
  (EK-5 için TIKLAYINIZ.)
 • Strateji İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 3-4-5-6-7 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılan personellerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Sertifikaları dağıtımı için yazı yazıldı ve birimlerimiz tarafında görevlendirilen personele tutanak ile teslim edildi. .08.06.2020 
  (EK-6 için TIKLAYINIZ.)
 • Strateji İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2-3-6 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen yenileme ilk yardım eğitimine katılan personellerimizin İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardım Kimlik Kartları dağıtımı için birimlere yazı yazıldı. 23.06.2020
  (EK-7 için TIKLAYINIZ.)
 • Strateji İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2-3-6 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen yenileme ilk yardım eğitimine katılan personellerimizin İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardım Kimlik Kartları birim tarafından görevlendirilen bir personele tutanak ile teslim edildi. 07/07/2020
  (EK-8 için TIKLAYINIZ.)
 • Birimlerimizde görevli Akademik ve İdari personellerimizden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sertifikalarına sahip olan personellerimizin isimlerinin 09/07/2020 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze bildirilmesi için tüm akademik ve idari birimlere yazı yazıldı. 7/7/2020
  (EK-9 için TIKLAYINIZ.)
 • Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu çerçevesinde Üniversitemiz öğretim elemanları, idari personel, temizlik çalışanları ile öğrenciler için hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi ile ilgili bir video İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılması ve ödenmesinin yapılması, tüm ilgili personel izleyebilecek şekilde Strateji İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından link oluşturulması için kurul kararı alındı. 22/09/2020
  (EK-10 için TIKLAYINIZ.)
 • Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu çerçevesinde Üniversitemiz öğretim elemanları, idari personel ve temizlik çalışanları için hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için Koordinatörlüğümüzce desteklenen ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılan videonun kaydı yapılmış olup, Üniversitemizin tüm çalışanları tarafından izlenebilmesi için Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından bir eğitim linki oluşturulması için yazı azıldı. 10/12/2020
  (EK-11 için TIKLAYINIZ.)
 • Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu çerçevesinde Üniversitemiz öğretim elemanları, idari personel ve temizlik çalışanları ile öğrenciler için hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için Üniversitemiz Personeline, Temizlik Çalışanlarına ve Öğrencilerine Yönelik "Salgın Hastalıkların Önlenmesi veya Sınırlandırılması Eğitimi" kapsamında hazırlanan eğitim videoları Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemine yüklenmiştir. Öğrencilerimizin https://uzak.mehmetakif.edu.tr/ adresinden sisteme giriş için öğrenci numaraları (kullanıcı adı) ve OBS şifrelerini (şifre) kullanarak sisteme giriş yapıp ilgili eğitime katılabilmeleri için gerekli duyuruların yapılmasına, Ayrıca; https://uzak.mehmetakif.edu.tr/ adresinden akademik personel, idari personel ve temizlik çalışanlarımız kurumsal e-posta adresleri (kullanıcı adı) ve e-posta şifrelerini (şifre) kullanarak sisteme giriş yapıp ilgili eğitime katılması zorunlu olup, 01 Ocak 2021 tarihine kadar ilgili eğitim videolarının izlenmesi için yazı yazıldı.16/12/2020
  (EK-12 için TIKLAYINIZ.)

Faaliyetler

 • 2020 YIlı
 • 2018 Yılık
 • 2017 Yılı
 • 2016 Yılı