.

Yönetim

Prof. Dr. Durmuş ACAR
Koordinatör
isgk@mehmetakif.edu.tr
Mesut TÜRKMEN
Koordinatör Yardımcısı
turkmen@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Mustafa ARI
Koordinatör Yardımcısı
mustafaari@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu