.

Faaliyetler - 2017 Yılı

 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’in 13. Maddesi gereği 1-7 Mart Deprem Haftası içerisinde depremlere karşı zarar azaltma kültürüne katkıda bulunması amacıyla planlanan; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri ve Burdur Acil Afet Arama Kurtarma Derneği’nin (BAKUT) ortak çalışması ile İstiklal Yerleşkesi’nde gerçeği aratmayan kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. 
  (EK-1 için TIKLAYINIZ)
 • Birimlerimizin 2017 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlerde cezai işlemlere maruz kalmaması için, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Acil Durum Görevlileri Eğitimleri düzenlenecek olup, Birimlerimizde personel hareketliliği nedeniyle görevlendirilmesi gereken personel sayısından daha az personel kalmaması adına Tüm gruplar için görevlendirme yapılırken 1 personel fazla görevlendirilmesi için yazı yazıldı. 16/02/2016
  (EK-2 için TIKLAYINIZ)
 • Koordinatörlüğümüz tarafından alt işveren ve müstecirlerin İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin takip edilebilmesi için, biriminizin ilişkide olduğu alt işverenler ile müstecirler için İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin bildirilmesi için birimlerimize yazı yazıldı. 27/2/2017 
  (EK-3 için TIKLAYINIZ)
 • İş Sağlığı Güvenliğine ilişkin 27 Şubat 2017,29992 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer); İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayınlamış olup, birimlerimize yazı ile ilgili tebliğ gereği işlem yapmaları gerektiği bildirildi. 28/4/2017 
  (EK-4 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz birimlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince çalışan personellerimizin (Akademik, İdari, Sözleşmeli, Daimi ve Geçici İşçi, Şirket işçisi) sayısının belirlenebilmesi için "Çalışan Personel Sayısı Tespit Formu" düzenlenmiş ve doldurulması için yazı yazıldı. 03/05/2017 
  (EK-5 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz birimlerinde İlk Yardım Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen oranlarda bulundurulması zorunlu olan İlk Yardımcı Personelin yeterli sayıda bulundurulabilmesi amacıyla Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından “Temel İlkyardım Eğitimi Sertifika Programı” düzenlenmesi planlanmış olup, birimlere konu hakkında yazı yazıldı.24/01/2017 
  (EK-6 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz birimlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik gereğince görevlendirilmesi planlanan Personellerimize, "Yangınla Mücadele" konusunda ücretsiz olarak eğitim verilmiş ve eğitim sonunda "Katılım Belgesi" düzenlendi. 03/02/2017 
  (EK-7 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz birimlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik gereğince görevlendirilmesi planlanan ve yazımız ekinde isimleri bulunan Personellerimize, "Arama, Kurtarma ve Tahliye" konusunda ücretsiz olarak eğitim verilmiş ve eğitim sonunda "Katılım Belgesi" düzenlendi.03/02/2017 
  (EK-8 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz birimlerinde İlk Yardımcı Personelin yeterli sayıda bulundurulabilmesi amacı ile Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından eğitim düzenlenmiş ve eğitim sonunda sınav yapılarak başarılı olan personellerimize "İlk Yardımcı Belgesi" verildi. 03/02/2017 
  (EK-9 için TIKLAYINIZ)

Faaliyetler

 • 2020 YIlı
 • 2018 Yılık
 • 2017 Yılı
 • 2016 Yılı