.

Hakkımızda

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler gereğince iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Üniversitemiz bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğümüz kurulmuş olup; Koordinatörlük Koordinasyon Kurulu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş ACAR, Genel Sekreter Ali Nihat GÜNDÜZALP, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan ÖNER, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin TUNALI, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel KARAKELLE, Genel Sekreter Yardımcısı Mesut TÜRKMEN, Öğr. Gör. Mustafa ARI,Türk Eğitim Sen İşyeri Çalışan Temsilcisi  Dr. Öğr. Üyesi Serkan ATEŞ ve Eğitim Bir Sen İşyeri Çalışanı Temsilcisi Bil. İşl. Bilg. İşlt. Kemal ŞAKIR’dan oluşmuştur.

Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş ACAR, Yardımcılıklarına ise Genel Sekreter Yardımcısı Mesut TÜRKMEN ve Öğr. Gör. Mustafa ARI atanmışlardır.

Hakkımızda

  • Hakkımızda
  • Yönetim
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu