.

Faaliyetler - 2018 Yılı

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirildi. Kanun değişikliği ile sadece; 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi ile ilgili hükümlerin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi getirildi. Koordinatörlüğümüz 2018 yılı çalışma planlamasını ilgili yasa hükmü çerçevesinde yaptı.
  (EK-1 için TIKLAYINIZ.)
 • 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 23’üncü madde eklenmesi sonucunda 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılanların 1/1/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ gereği 02/04/2018 tarihinden itibaren sürekli işçi kadrosuna aktarılmaları kapsamında;  Üniversitemizde çalışmaya başlayan personellerinizin 6331 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği kanun gereğince yürütülecek iş ve işlemlerin kadrolarının bulunduğu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılması ve personele İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimlerinin kendi isteği üzerine ücretsiz olarak İş Sağlığı ve Güvenliği A Sınıfı Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa ARI tarafından verildi. 3/7/2018
  (EK-2 için TIKLAYINIZ.)
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Sürekli İşçi Kadrosunda bulunanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sonuçları ilan edildi. 2/10/2018
  (EK-3 için TIKLAYINIZ.)
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Sürekli İşçi Kadrosunda bulunanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitime katılamayanlar için; İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimlerinin kendi isteği üzerine ücretsiz olarak İş Sağlığı ve Güvenliği A Sınıfı Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa ARI tarafından 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verildi. 9/10/2018
  (EK-4 için TIKLAYINIZ.)
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevli sürekli işçi kadrosunda bulunan personellerimiz için 8-9 Kasım 2018 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi kendi isteği üzerine ücretsiz olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği A Sınıfı Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa ARI tarafından verildi. 6/11/2018
  (EK-5 için TIKLAYINIZ.)

Faaliyetler

 • 2020 YIlı
 • 2018 Yılık
 • 2017 Yılı
 • 2016 Yılı